måndag 30 mars 2009

Ny framtid för amerikansk kärnkraft

Kärnkraft för civil energi lanserades av president Dwight Eisenhower via hans program "Atoms for Peace", och 1958 invigde han Shippingport Atomic Power Station utanför Pittsburgh i Pennsylvania, vilket blev världens första civila kärnkraftsreaktor. USA är än idag världens största brukare av civil kärnkraft. Detta trots att kärnkraftsolyckan i Harrisburg, Pennsylvania, kallad the Three Mile Island accident 1979 som blev den mest dramatiska kärnkraftsincidenten i amerikansk historia - satte ett 30-årigt stopp för vidare utveckling av civil kärnkraft.

Ett stopp som bland annat president Bush ville få upphävt. Bush var en aktiv förespråkare av vidare utveckling av inhemsk kärnkraft för att dels bekämpa den globala uppvärmningen genom ren energi, och dels för att minska oljeberoendet från opålitliga stater i mellanöstern. 2002 lanserade president Bushs energiminister Spencer Abraham sitt Nuclear Power 2010 Program som syftade till att utforska möjligheterna att utöka utvecklingen av avancerad kärnkraft i USA. 2005 undertecknade Bush också Energy Policy Act of 2005 där regeringen bland annat gick in med lånegarantier till utvecklare av bland annat avancerade kärnkraftsreaktorer.

17 företag har nu ansökt om tillstånd att få utveckla 26 kärnreaktorer i USA, vilket är de första sådana ansökningar sedan olyckan 1979, och förberedelser har redan börjat tas till byggnationerna, även om ett federalt godkännande troligtvis inte kommer att komma förränn 2011. Företagens initiativ kommer dock förmodligen att leda till skapandet av ytterligare fyra reaktorer färdigställda mellan 2012-2015 och upp till åtta stycken omkring 2020. Idag täcker 104 kärnkraftverk 20% av USA:s energibehov. Den delstat som gör flitigast bruk av atomenergi är Vermont, där kärnkraft utgör hela 81% av delstatens elförsörjning. Samtliga nya kärnkraftsverk kommer att vara belägna i anslutning till gamla sådana.

President Obama var under kampanjen skeptisk till kärnkraft, och ansåg att problemet med slutförvaring tydligt måste lösas innan några nya kärnkraftsverk byggdes. Hans satsningar som president på att minska växthusutsläpp har dock gjort att administrationen förklarat att kärnkraft måste bli en del av nationens framtida energikälla. "Waste can be stored at reactor sites for decades." sa Obamas energiminister Steven Chu till Kongressen förra månaden.

Att bygga kärnkraftsverk har dock blivit dyrare, och rejäla kostnadsberäkningar måste göras. Men 30 år efter olyckan i Harrisburg har USA tveklöst börjat ändra inriktning på sin kärnkraftspolitik åt ett mer positivt håll.

Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

Världens grönaste land? 20090223

Inga kommentarer: