onsdag 18 mars 2009

Obama accepterar FN:s gay-deklaration

Obama-administrationen accepterade idag formellt FN:s uppmaning att avkriminalisera homosexualitet världen över. En deklaration USA under George W. Bush inte ville skriva under, eftersom de menade att deklarationen kunde tvinga den federala regeringen att blanda sig i saker som faller under delstatlig auktoritet; i somliga delstater har landägare och företagare rätt att diskriminera utifrån sexuell läggning, och på federal nivå så är homosexuella inte tillåta att öppet gå ut med sin läggning i militären.

Robert Wood - talesman för utrikesdepartementet - förklarade dock att Obama-administrationen noga undersökt saken och kommit fram till att ett stödjande av FN-utlåtandet inte innebär några bindande löften. Beslutet att ställa sig bakom dokumentet mottogs med glädje av gayrättsaktivister. Mark Bromley vid the Council for Global Equality, som förespråkar jämlikhet för homosexuella sa:

"The administration's leadership on this issue will be a powerful rebuke of an earlier Bush administration position that sought to deny the universal application of human rights protections to lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) individuals,"

70 FN-länder förbjuder homosexualitet, och mer än 50 nationer inklusive många från Organization of the Islamic Conference - motsatte sig deklarationen. Likaså gjorde Vatikanen.

Källa: Yahoo News

Inga kommentarer: