måndag 6 april 2009

Obama måste stå upp för amerikansk integritet

Den konservative författaren David Frum, som tidigare var president Bushs talskrivare, förklarar i en artikel på New Majority hur Obama snarast möjligt måste stå upp för USA:s internationella integritet genom att gå till försvar för de ämbetsmän från den förra presidentadministrationen en spansk domstol överväger att åtala för brott mot mänskligheten.

Frum citerar en av de anklagade - Dough Feith - som i en artikel i Wall Street Journal skriver följande:

"The allegation is not that any of us tortured anyone. And it is not that any of us even directed anyone to commit torture. The allegation is that, when we advised President George W. Bush on the Geneva Conventions and detainee interrogations, our interpretations were wrong -- in the view of the disapproving Spaniards. According to the complaint, these wrong interpretations encouraged the president to make decisions that led to torture."

David Frum skriver sedan:

"The Spanish magistrate apparently believes that it can be a crime for American officials to offer the wrong kind of advice to a president of the United States and, furthermore, it can be a crime punishable by a Spanish court. This is a national insult with harmful implications.

The sub-headline on Feith's essay wittily summed up the legal view behind the case: "What next? Prosecutions for bad advice on global warming?"


Hans iakttagelse är förstås väldigt intressant. USA styrs inte - och ska heller inte låta sig styras av vare sig internationella eller (som i detta fall) andra länders nationella domstolar. Det är därför i hela USA:s intresse att tydligt ta avstånd från de spanska fasonerna - och ingen skulle kunna göra det bättre än landets nuvarande president Barack Obama. David Frum tror också att Obama kommer att göra detta förr eller senare - men menar att det är viktigt att det görs så snart som möjligt. Genom sin tystnad så tillåter Obama den nationella partipolitiken att flyttas över till den internationella spelhalvan - vilket inte är bra för USA eftersom det definitivt skulle splittra nationen. Frum skriver:

"...the Obama administration has shown a dangerous and disturbing disinclination to speak up for those who have defended the United States when they in turn need defending. Partisan politics seem to take precedence."

Han avslutar senare sin artikel med följande mycket viktiga poäng:

"The presidency is bigger than any president, and the US government endures after any particular administration has passed from the scene. It would be a horrendous scandal if an administration of the moment compromised the international integrity of the US government to settle an ideological score against domestic political opponents."

Douglas Feith avslutar sin ovan citerade artikel med en snarlik maning:

"The American people can tolerate this only if they are willing to forfeit the right to make their own laws and policies. This is not a left-versus-right political issue. It is a question of preserving the American constitutional system of government in which U.S. officials are answerable for their opinions and advice to the American people -- but not to foreign criminal courts."

Det är bara att instämma. Och förhoppningsvis förstår Obama-administrationen snart samma sak.

Källa: New Majority

Se även tidigare inlägg:


Spansk domstol vill åtala Bush-anställda 20090401

Inga kommentarer: