måndag 2 mars 2009

Joe Biden om hur stimulanspaketet kan hjälpa småföretag

Hur kan stimulanspaketet hjälpa småföretag?

Frågan ställdes till vice-president Biden som ger ett ganska besynnerligt svar - vilket Rush Limbaugh uppmärksammade i det avslutande talet för årets CPAC. Limbaugh sa att Biden svarade något i stil med att om det finns en bro till jobbet som är trasig, så kan stimulanspaketet fixa bron, så att kunderna kan ta sig till företaget - typ. Det var alltså hans svar på hur stimulanspaketet skulle kunna hjälpa småföretagare. Naturligtvis var det med viss skepsis jag lyssnade på Limbaugh, som har en tendens att vid somliga tillfällen spetsa till sina nyheter lite väl mycket. Men se här vad jag hittade på YouTube - Joe Biden som besvarar frågan om hur stimulanspaketet kan hjälpa småföretagare:Seriöst Joe?

Se även tidigare inlägg:

CPAC - del 15: Rush Limbaugh 20090302

Inga kommentarer: