tisdag 7 april 2009

Obama i Turkiet

Obama anlände igår till Turkiet, som utgör sista anhalten på hans Europaresa. I Turkiet hade han ett tydligt budskap: att USA inte är och aldrig kommer att vara i krig med islam. Han förklarade också att relationen mellan USA och muslimvärlden är mycket bredare än kampen mot Al Qaida. Turkiet var heller inte ett exempel på var öst och väst skiljs åt, utan där öst och väst förenas, förklarade Obama.

Samtidigt visar en amerikansk opinionsundersökning utförd av CNN att en stor del av den amerikanska befolkningen är skeptisk mot islam. 51% anser att USA bör lita på muslimska allierade på samma sätt som andra allierade, medan 48% anser att USA bör lita på muslimska allierade i mindre grad än andra allierade. Här har MSNBC ett inslag om Obamas ankomst till Turkiet:Obama kommer under sin vistelse i Turkiet också att tala inför en grupp turkiska studenter, ungefär på samma öppna sätt som gjordes i Frankrike. Vilket blir ett tillfälle för honom att möta muslimska ungdomar, och för dem att möta en amerikansk president med ett muslimskt namn.


Se även tidigare inlägg:


Obama i Prag: En värld utan kärnvapen?
20090406

Inga kommentarer: