lördag 1 november 2008

Obama och McCain motsätter sig båda homoäktenskap men av olika skäl

Homofrågorna är inte speciellt heta i årets valrörelse. Kanske därför att ingen av kandidaterna har moralkonservatismen speciellt högt uppe på agendan (till skillnad från valet 2004). McCain är visserligen emot både homoäktenskap och aborter - men alla vet att han egentligen har de frågorna längst ner i botten på sin prioriteringslista över politiska mål.

Obama är personligen emot aborter, men anser inte att förbud bör lagstiftas. Han är också emot ett tillägg till konstitutionen som skulle skapa ett nationellt förbud mot homoäktenskap oavsett delstat. Däremot förespråkar Obama inte homoäktenskap, något som i hans fall motiveras utifrån hans kristna tro. New York Times har här en artikel om ämnet, varifrån jag citerar:

“I’m a Christian,” Mr. Obama said on a radio program in his 2004 race for Senate. “And so, although I try not to have my religious beliefs dominate or determine my political views on this issue, I do believe that tradition, and my religious beliefs say that marriage is something sanctified between a man and a woman.”


Han beskriver dock vidare att han inte nödvändigtvis måste ha rätt i sin åsikt - och att han efter ett samtal med en lesbisk kvinna förstått att även om kristna kan mena sig hata synden men älska syndaren, så kan sådan åsikter likväl såra folk, och han fortsatte därför med att säga att möjligheten finns att han kan ha fel i sitt motstånd mot homoäktenskap, på samma sätt som möjligheten finns att han kan ha fel i sitt stöd för aborträtt.

McCains position i homoäktenskapsfrågan är ganska snarlik Obamas. I likhet med Obama motsätter sig McCain ett konstitutionstillägg som förbjuder homoäktenskap - men till skillnad från Obama har McCain aktivt stött lagstiftning mot homoäktenskap i olika delstater. I John McCains fall definieras motståndet mot homoäktenskap dock inte så mycket utifrån religiösa värderingar som utifrån traditionen i den generation McCain tillhör. Artikeln fortsätter:

“He [McCain] is a true federalist, seeing no need for the federal government to dictate laws on who can marry who,” said Jim Kolbe, a former Republican congressman from Arizona and a friend of Mr. McCain’s, and who is openly gay.

“As a personal matter, I think this is entirely a generational and cultural thing for him — he just doesn’t see a need for gay marriage,” Mr. Kolbe said. “I just think gay marriage is not part of the world and background that he comes from.”


Homofrågan är inte och kommer inte heller att bli någon nämnvärd fråga de närmsta dagarna innan valet. Intressant är dock Obamas position, som här i Sverige förmodligen skulle uppfattas som en tämligen konservativ Kristdemokratisk syn på saken.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det beror kanske lite på att McCain inte har råd att förlora de homosexuella preublikanernas röster, än mindre de, framförallt på partiets högerflygel som ogillar homoäktenskap över allt annat. Obama vill inte heller förlora varaesig de homosexuella väljarna eller motsvarande motståndare.
Summan blir att bägge försöker blidka båda sidor, och väntar tills efter valet (om ens då) att förklara vad de egentligen menade

Ronie Berggren sa...

Visst försöker båda parter fiska röster från båda sidor nätet. Däremot tror jag inte att någondera part har någon hemlig agenda med totalt motsatta åsikter än de åsikter de faktiskt yttrar.

Här är ännu en artikel i ämnet: http://www.politico.com/news/stories/1108/15183.html

Den där artikeln visar att även om frågan inte har och inte kommer att tas upp av Obama eller McCain i någon högre utsträckning - så har de respektive partierna likväl ganska olika ståndpunkter: Obama är förmodligen mer konservativ än många andra Demokrater i denna fråga, medan McCain är mer liberal än många Republikaner. Det är nog också mest därför det blivit en icke-fråga i detta val. Medan en betydligt större schism råder partierna emellan.