fredag 6 mars 2009

Svensk präst predikar snart för amerikanska kongressmedlemmar

Den gotländska metodistprästen Bimbi Ollberg ska resa till USA i slutet av mars för att där predika inför metodistiska senatorer och kongressledamöter. Ollberg är inbjuden därför att han sitter i arbetsutskottet för kyrka och samhälle inom United Methodist Church och tänker passa på att berätta om det europeiska perspektivet på sociala frågor. Tidningen Dagen frågar i en intervju med Ollberg vad det är för perspektiv, varpå Ollberg svarar:

"- Här har det alltid varit naturligt för kyrkan att bidra med sociala insatser i samhället. Så är det inte i USA, där det är mer individualistiskt. När vi i Sverige tänker "vi", tänker de flesta amerikaner "jag". Därför ses Sverige som ett stort föredöme i USA."

Situationen är förstås precis tvärtom - och jag undrar om Ollberg alls studerat frågan han ämnar undervisa sina amerikanska trossyskon om. I USA spelar kyrkor och kristna hjälporganisationer en ofantligt stor roll för socialt utsatta människor. Innan FDR och LBJ - och innan Medicaid och Medicare - så spelade kyrkorna nästan en uteslutande roll för att hjälpa socialt utsatta människor. Och fortfarande är den roll de spelar enorm. President Bush (som förövrigt själv är metodist) brukade tala om de religiösa hjälporganisationerna som "the armies of compassion", och baserade en hel politisk doktrin på deras betydelse för det amerikanska samhället.

Här i Europa har vi tron på välfärdsstaten - med den ideologiska skillnaden att social hjälp är en medborgerlig rättighet, varpå det därför främst är statens plikt - inte kyrkors eller medmänniskors - att hjälpa socialt utsatta människor. Jag ämnar inte här ta ställning till vilket perspektiv som är "bäst" - eftersom jag anser att båda behövs. Däremot blir tveklöst en konsekvens av alltför mycket statlig inblandning att det som individ är lättare att tänka tanken att "någon annan" ska lösa dina problem, än du själv. I USA hyser man ingen sådan tillit "till någon annan (till staten)" - utan förstår att man måste ta ansvar både för sig själv, och sina medmänniskor. Därför gör generellt amerikanska kyrkor också oändligt mycket mer för socialt utsatta än majoriteten av svenska kyrkor från alla läger och inriktningar gör.

Bimbi Ollberg kommer säkert att få en trevlig upplevelse, och hans publik kommer säkert tycka att han säger bra saker. Men det skadar nog inte att studera historien en aning innan han skriver talet. Han avslutar dock intervjun med att säga att det nu i ekonomiska kristider är viktigare än någonsin att kyrkor tar ansvar för att hjälpa dem som har det sämst. Och det har han förstås också helt rätt i, oavsett om han studerar historia eller ej.

Källa: Dagen

Inga kommentarer: