onsdag 16 juni 2010

Både liberaler och konservativa kritiska till Obamas oljeresponstal

Obamas tal från ovala rummet har inte mottagits särskilt positivt vare sig av liberaler eller konservativa. Liberaler anser att Obama inte använde tillfället i tillräckligt hög utsträckning för att pressa på de frågor som verkligen behöver pressas - nämligen att få USA snabbt avsluta sitt beroende av fossila bränslen. Republikanerna ansåg tvärtom att Obama använde alldeles för stor del av talet med att tala om just sin politiskt splittrande energilag istället för att betona enhet i kampen mot oljan. Båda parter var dock överens om att han också var alldeles för tam i sitt agerande mot BP.

Här är Keith Olbermann, Chris Matthews och Howard Fineman på MSNBC som tillsammans diskuterar och kritiserar Obamas tal:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här är Sarah Palin - som tidigare varit kritisk till Obamas hantering av oljekrisen - på Fox News som där förklarar att Obama har fel i sin syn på oljeborrning, som fortfarande behöver borras utanför USA. Borrar inte USA så kommer USA att bli beroende av saudierna etc, eftersom behovet av olja fortfarande finns. Sen behövs också förnyelsebar energi - men Obamas syn på hela krisen är alldeles för snäv. Här är Sarah Palin:Kritik från två håll således. Med Obama som också i sitt tal tycks ha försökt att gå någon slags balansgång i mitten. Något som i sig inte alls alltid är fel, men som i Obamas fall tenderar att få honom att förlora förståelse för att somliga saker måste prioriteras framför andra. Något som måste sägas skilja Obamas tal i Ovala Rummet från sina företrädares stora tal från samma rum.

Se även tidigare inlägg:

Obamas möte med Svanberg och BP 20100616

Inga kommentarer: