onsdag 16 juni 2010

Louisiana om Obamas ledarskap i oljekatastrofen

En ny opinionsundersökning i Louisiana visar att befolkningen där är mer missnöjda med president Obamas hantering av oljekatastrofen i mexikanska golfen än de var över president Bushs hantering av orkanen Katrina 2005.

32% av Louisianas väljare anser att Obama hanterat den rådande katastrofen bra, mot 62% som anser att han hanterat den illa. 34% ansåg att Bush hanterade Katrina bra, 58% att han hanterade Katrina illa.

53% säger dock att de är argast på BP och 78% anser att BP har störst ansvar att rensa upp.

Vad katastrofen dock inte gjort är att skapa opinion mot djuphavsborrning. 77% i Louisiana stöder borrning i havet, och bara 31% säger att oljekatastrofen gjort dem mindre positiva till detta, medan 42% säger att katastrofen inte gjort någon skillnad i synen på borrning. Med 28% som säger att de nu stöder djuphavsborrning mer. Bara 12% är emot.

Men om Obamas ledarskapsbetyg är dåliga så får en annan person ett högre betyg. 63% anser att Louisianas republikanske guvernör Bobby Jindal gör ett bra jobb, vilket är det högsta jobb-approval-resultat någon guvernör eller senator fått under 2010 i Public Policy Pollings undersökningar. Och Jindal får ännu högre betyg i hur han hanterat katastrofens efterspel där 65% ger honom tummen upp.

Källa: Public Policy Polling

Se även tidigare inlägg:

Analys av Obamas tal om oljekatastrofen 20100616

Bobby Jindal om krisen i Louisiana 20100601

Bobby Jindal leder kampen mot oljespillet 20100527

Inga kommentarer: