onsdag 23 juni 2010

McChrystal träffar Obama

General Stanley McChrystal träffade idag president Obama tu man hand i Vita Huset för att förklara sig gällande diverse negativa uttalanden från honom själv och hans medarbetare i en intervju i Rolling Stone Magazine om Obama och dennes administration. Efter de trettio minuterna skulle en säkerhetskonferens också hållas om situationen i Afghanistan - men när konferens inföll närvarande inte general McChrystal. Vita Huset har dock ännu inte yppat ett ord om mötet mellan de två ledarna och generalens framtid tycks fortfarande vara oviss.

Krisen - som främst har med relationen mellan Vita Huset och general McChrystal - har dock även dragit in den afghanska regeringen. Talesmannen till Afghanistans president Hamid Karzai förklarade att Afghanistan hoppades att McChrystal skulle få bli kvar som general:

"We hope there is not a change of leadership of the international forces here in Afghanistan and that we continue to partner with Gen. McChrystal,"


En åsikt Vita Huset - för alla parters skull - knappat har råd att ignorera. Även republikaner är kritiska till McChrystals uttalande - och den i militärt avseende kanske mest erfarna politikern - John McCain, kritiserade också han McChrystal och förklarade att dennes öde nu vilade i Obamas händer. Obama har dock än så länge varit tyst om saken, så vi får fortfarande vänta och se vad som kommer att hända. Jag anser också att McChrystals uttalanden var både dumma och amatörmässiga - men McChrystal är en utomordentligt bra general - och att ge honom sparken för en - i sammanhanget - sån här liten händelse är att gå för långt. Det viktiga i situationen är att McChrystal förklarar att han förstår att det är Obama som bestämmer vilken politik USA ska bedriva i Afghanistan, och att McChrystals uppgift visserligen är att ge goda råd till presidenten men i slutändan vara den som också lyder presidentens direktiv. Om McChrystal tydligt förklarar detta så är hans kritik mot diverse kabinettmedlemmar inte lika relevant. Att Obama är USA:s överbefälhavare står klart - lika klart står dock också att McChrystal har betydligt bättre kunskaper om såväl krigföring som Afghanistankriget specifikt än de flesta av Obamas säkerhetsrådgivare. Och om Obama anser att Joe Bidens råd är viktigare än McChrystals så gör Obama en rejäl felbedömning. Men vi får se vad som händer. Obama tycks vilja ta tid på sig att bestämma sig för nästa steg - och i det här sammanhanget är det förmodligen något bra.

Källa: MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Försvar för McChrystal 20100623

Inga kommentarer: