torsdag 10 juni 2010

Bushs tal inför Knesset 2008

Den amerikanska debatten om Israel inspirerade mig att än en gång titta på president George W. Bushs tal inför Knesset 2008, när Israel firade sitt 60-årsjubileum. Det är ett av de mest pro-israeliska tal jag hört någon världspolitiker någonsin hålla - men också ett av de mest tydliga talen, där Bush sätter fingret på saker som världen idag helt tycks ha glömt.

Bush säger bland annat:

As we go forward, our alliance will be guided by clear principles — shared convictions rooted in moral clarity and unswayed by popularity polls or the shifting opinions of international elites.

We believe in the matchless value of every man, woman and child. So we insist that the people of Israel have the right to a decent, normal and peaceful life, just like the citizens of every other nation.

We believe that democracy is the only way to ensure human rights. So we consider it a source of shame that the United Nations routinely passes more human rights resolutions against the freest democracy in the Middle East than any other nation in the world.

We believe that religious liberty is fundamental to a civilized society. So we condemn anti-Semitism in all forms — whether by those who openly question Israel's right to exist or by others who quietly excuse them.

We believe that free people should strive and sacrifice for peace. So we applaud the courageous choices Israeli's leaders have made. We also believe that nations have a right to defend themselves and that no nation should ever be forced to negotiate with killers pledged to its destruction.


Här är talet, det är bara 20 minuter långt, ta en titt:

Del 1:Del 2:Obama är mer populär här i Europa och Sverige än Bush någonsin var. Vem som är mest populär i Israel behöver dock knappast påpekas - inte heller vilken president som har tydligast förståelse för saker och ting.

Se även tidigare inlägg:

Mike Pence fortsätter sitt försvar av Israel 20100610

Inga kommentarer: