lördag 26 juni 2010

Finansreformen närmar sig mållinjen

Finansreformen närmar sig mållinjen - vad kommer finansreformen att innebära? MSNBC besvarar frågan i följande inslag:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här har Washington Post en artikel om reformen.

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 75 20100626

Majoritet motsätter sig hårdare finansregleringar 20100528

Senaten röstar ja till finansreformen 20100521

Inga kommentarer: