onsdag 16 juni 2010

Republikansk ad om Obamas oljerespons

RNC har gjort följande ad om vad de uppenbart menar är Obamas tröga och tämligen passiva respons på oljekatastrofen:Jag skrev i följande inlägg att jag är kritisk till Obamas respons på oljekatastrofen men att den inte bör utnyttjas (av någon sida eller åt något håll) i politiska syften. Nationen bör istället enas för att lösa problemet och lita på varandras goda intentioner - oavsett om respektive part agerar annorlunda än vad den andre kanske skulle ha gjort. Den där ad:en ifråga var förmodligen inte den mest enande - eller heller ens den snällaste gentemot Obama.

Dock kan sägas att Obama spenderat avsevärt massa tid av sin karriär med att på oförtjänta sätt skylla allt som gick fel med Katrina på Bush. Så att han får smaka på samma mynt är knappast orättvist. Däremot är det förstås inte konstruktivt. De som tycker att Obama hanterat oljekrisen dåligt gör redan det utan att se en sån där ad. De som inte har något förtroende för Obama lär dock inte få något större förtroende för republikanerna heller med reklam lik den där.

Se även tidigare inlägg:

Louisiana om Obamas ledarskap i oljekatastrofen 20100616

Analys av Obamas tal om oljekatastrofen 20100616

1 kommentar:

görel sa...

jag ger inte mycket för snack om "enande" om jag skall vara ärlig

Dessutom talande att man aldrig hör propåer om dylikt när obama och top democrats kallar företrädare för till exempel Tea Party rörelsen för "teabaggers" eller "racist".

Tills det sker med övertygelse tycker inte jag högersidan har någon anledning att agera "enande"