söndag 27 juni 2010

Obama och Europa splittrade om ekonomisk policy

Obama som befinner sig på G20-mötet i Toronto har hamnat i slitningar med Europa om vilken väg världen bör gå för att bäst tackla den ekonomiska krisen. I Europa förespråkar man efter händelsen med Grekland numera nämligen mer av republikansk ekonomisk politik om att hålla statsskulderna i schack och göra nödvändiga nedskärningar snarare än att pumpa in mer statliga pengar på avbetalning, vilket Obama gör och förespråkar att de europeiska länderna också ska göra.

McClatchy skriver om Obamas besök på G8-mötet i Kanada:

Obama will head home Sunday night with his government's foot still on the spending accelerator to stimulate the economy, saying it will cut back later. European leaders, however, are pledging to start cutting back government spending now.


Och Chuck Todd har här ett reportage om slitningarna mellan Obama och Europa på MSNBC:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy



Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Finansreformen närmar sig mållinjen 20100626

Hayek vs. Keynes Rap Anthem 20100227

Keynesian economics and its totalitarian consequences 20090908

Inga kommentarer: