torsdag 24 juni 2010

Efter McChrystal: Obama och Petraeus i ny relation

General McChrystal sparkades för att han (likt en mängd amerikanska militärer genom USA:s historia) begått ett politiskt misstag, inte ett militärt misstag. Att snacka skit om somliga inom Obama-administrationen var kanske inte det mest lojala, men det var inget landsförräderi eller något militärt misstag. Det var lite skitsnack som av politiska orsaker drabbade McChrystal hårt.

McChrystals relation med president Obama har varit dålig - Obama har nu bytt general och istället valt general David Petraeus att leda kriget i Afghanistan. Frågan är därför om hans relation med Petraeus kommer att bli bättre än den var med McChrystal? Om den inte blir det, så riskerar kanske samma sak att hända igen (fast förmodligen inte, eftersom Petraues är skickligare i mediala och politiska sammanhang än McChrystal var).

Att Petraeus är kompetent råder föga tvekan om. Däremot har inte heller han haft den bästa relationen med president(kandidat) Obama. David Petraeus valdes av president George W. Bush för att vända en nedåtgående våldsspiral i Irak. Genom Bushs beslut om "the surge" som tillförde 30 000 ytterligare trupper till landet under Petraeus ledning så vände våldstrenden och landet leddes in i relativ stabilitet som sedan gjorde att irakierna själva förmådde ta över alltmer ansvar för sin egen säkerhet.

En av dem som var emot truppökningen i Irak var dock dåvarande senator Barack Obama som inte alls trodde att fler soldater skulle lösa några problem. Han fick förstås fel (och under sin kampanj 2008 tog han bort kritiken mot truppökningen när det under det året stod allt tydligare att Bushs strategi hade fungerat). Situationen i Irak hanterades dock inte bara av Petraues - utan också av president Bush som hade en personlig direktuppkoppling med generalen ca en gång i veckan. General Petraeus var utan tvivel Bushs favoritgeneral. När Obama tillträdde så lät han förklara för Petraeus att direktkontakten med Ovala Rummet nu var över. Frågan är om Obama (som inte haft den direktkontakten med McChrystal heller) nu kommer att uppta denna?

Petraeus verkar vara en snällare general än McChrystal, och eftersom Obama helt uppenbart inte gillar och inte heller ter sig särskilt bra på att hantera personkritik (så länge han inte är i stort överläge, som te x under ett kampanjtal) så behövs förmodligen det för att relationen mellan dem två ska fungera (vilket också är vad som gör att relationen tycks fungera bra mellan Obama och Robert Gates, som tidigare tillsatts av president Bush som försvarsminister. Gates gör nämligen väldigt lite politiskt väsen av sig och håller sig till sin uppgift, att vara försvarsminister under den president det amerikanska folket har valt. McChrystal tillhörde en general med fler åsikter om de sakerna). Men Obama har också ett splittrat krigskabinett där åsikterna om fortsatt väg i Afghanistan är delade. Där kommer Petraus att vara den som kommer att kunna ge bäst bedömningar av situationer och möjliga vägar framåt - och Obama gör gott i att därför lyssna på denne. Och för att det ska vara givande behöver han stå i regelbunden kontakt med generalen. Det i synnerhet eftersom hans rådgivare har så skilda intressen att det vore svårt att delegera uppgiften till någon av dessa.

En annan intressant sak kommer att bli att se hur vänstern reagerar på valet av Petraeus. När denne ledde president Bushs militära upptrappning så kallade MoveOn.org Petraeus för "General Betray Us". Kommer de att göra likadant nu med Obama som överbefälhavare? Och vad kommer det i så fall att innebära för krigspolitiken (i Bush fall innebar det förstås ingenting alls, men han hade ingen politisk lojalitet till dessa grupper vilket Obama i grunden har).

Läs även följande artikel i New York Times.

Se även tidigare inlägg:

Obamas tal om McChrystals avgång 20100623

Inga kommentarer: