måndag 21 juni 2010

Beslut om 9/11-åtalen skjuts upp tills efter valen

För tre månader sedan sa justitieminister Eric Holder den 16 mars inför en kongresskommitté att ett beslut gällande 9/11-åtalen bara låg några veckor bort:

“I think that we are weeks away from making that determination. I don't think we're talking about months,”


Ett tidsram Vita Huset då stämde in i. Nu verkar beslutet om åtalen skjutas upp tills efter höstens kongressval. Politico skriver:

Now advocates on both sides of the issue say they expect the Obama administration to punt the decision until after the November midterm elections— when the controversial plan could do less damage to the political fortunes of endangered Democrats and might face less resistance on Capitol Hill.


Artikeln förklarar vidare att Vita Huset redan signalerat om att dumpa Eric Holders plan på att åtala 9/11-terroristerna på Manhattan. Frågan som kvarstår är om Obama kommer att försöka åtala dem i en civil domstol någon annanstans, eller helt enkelt använda sig av en ny slags militärkommission - det sistnämnda skulle dock orsaka missnöje på vänsterkanten pg a vissa uppenbara likheter med tidigare administration:

To many, such a move would make Obama’s approach largely indistinguishable from President George W. Bush's handling of the 9/11 cases.


Förra månaden röstade också Representanthuset med stor majoritet igenom en lag som förbjuder förflyttning av Guantanamo-fångar in till USA helt oavsett anledning.

Obama lovade på sin första dag som president att inom ett år stänga Guantanamo-basen, ett löfte han inte hållit - och som inte tycks kunna uppfyllas inom överskådlig framtid (och när han samtidigt använder Bagram-basen som ett komplement till Guantanamo så gör det förstås föga praktisk skillnad om Guantanamobasen är öppen eller ej, utan blir mer en symbolisk brytning med tidigare administration, men föga brytning med amerikansk policy).

Eftersom tanken på en fångbas på Guantanamo heller inte längre bland den amerikanska allmänheten ter sig särskilt dum (i synnerhet inte om alternativet är civila domstolar eller fängelser i deras egna närområden) så ter det sig politiskt osmart att dra upp frågan igen innan kongressvalet är över. Politico skriver:

The plan to close Gitmo also is stalled. At a press conference in Chicago last month that received little national attention, Sen. Dick Durbin (D-Ill.), who favors moving Gitmo detainees to Thomson, Ill., seemed to concede that movement on the issue wouldn’t come anytime this year.

“We have to resolve that Guantanamo issue at another time,” Durbin said, according to a video posted on the Fox News website. Asked if that meant “a non-election year,” Durbin replied: “Well perhaps it’ll be easier. That’s a pretty cynical view—and very accurate.”


Tom Malinowski från Human Rights Watch säger att ett uppskjutande av frågan förmodligen räddar demokraterna från en svår situation:

“It deprives [Republicans] of a cheap 30-second spot about moving the most dangerous people in the world to U.S. soil. On the other hand, it makes Democrats look like they can’t handle the issue,”


Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Jon Stewart om Obamas hyckleri 20100616

Obama får spärra in fångar på obestämd tid på Bagram-basen 20100522

Inga kommentarer: