måndag 28 juni 2010

GITMO stängs förmodligen inte under Obamas presidentskap

New York Times har här en artikel som beskriver hur Guantanamo-basen, Obamas alla löften till trots, förmodligen inte kommer att stängas under dennes presidentskap (åtminstone inte såvida han inte vinner återvalet 2012).

Förra året pålyste Obama-administrationen att de inte skulle hinna stänga basen innan dess självpålagda löfte att stänga basen inom ett år efter att Obama tillträdde. Nu ser det också svårare ut att ens kunna förflytta fångarna till fängelset i Illinois, något många i kongressen motsätter sig - och något som Obama-administrationen inte längre pressar särskilt hårt för (förmodligen pg a att opinionen är emot dem).

Carl Levin, demokaternas ordförande för Senatens Armed Services Committee kommenterar administrationens numera bristande intresse att driva frågan och säger:

“and the administration is not putting a lot of energy behind their position that I can see,”


Han fortsätter med att säga oddsen finns att Guantanamo fortfarande kommer att vara öppet vid nästa presidentinstallation 2013.

Vita Huset vidhåller dock att de tänker stänga Guantanamo-basen, att GITMO i muslimvärlden utgör en symbol för övergrepp och citerar vissa militärkällor som säger att basens fortsatta existens hjälper terroristerna. Vita Husets talesman Ben LaBolt vidhöll Obamas position:

“Our commanders have made clear that closing the detention facility at Guantánamo is a national security imperative, and the president remains committed to achieving that goal,”


Frågan om Guantanamo var 2008 en valfråga, där Obama med storslagen retorik lovade att stänga basen. Då var också en majoritet av amerikanerna för detta, medan 60% i mars 2010 vill att basen ska vara kvar. De nya hoten från terrorister, som kalsongbombaren i julas och Times Square-bombaren i maj, har också bidragit till att minska intresset för att stänga basen.

Carl Levin hävdar dock att Obama-administrationen helt enkelt inte längre pressar frågan:

“They are not really putting their shoulder to the wheel on this issue,” Mr. Levin said of White House officials. “It’s pretty dormant in terms of their public positions.”


Somliga saker indikerar dock också att administrationen börjar försona sig med tanken på att kunna ha kvar GITMO. New York Times skriver:

But in a sign that some may be making peace with keeping Guantánamo open, officials also praise improvements at the prison. An interagency review team brought order to scattered files. Mr. Obama banned brutal interrogations. Congress overhauled military commissions to give defendants more safeguards.


Artikeln avslutas:

In any case, one senior official said, even if the administration concludes that it will never close the prison, it cannot acknowledge that because it would revive Guantánamo as America’s image in the Muslim world.

“Guantánamo is a negative symbol, but it is much diminished because we are seen as trying to close it,” the official said. “Closing Guantánamo is good, but fighting to close Guantánamo is O.K. Admitting you failed would be the worst.”


Två saker kan förstås sägas. De brutala förhören som Obama officiellt förbjöd när han tillträdde hade inte praktiserats på Guantanamo på flera år. Och basen hade också förbättrats avsevärt från det att den upprättades 2002 till dess att Obama tillträdde 2009. 2002 var allt nytt och många initiala problem med basen justerades allteftersom. Obamas kampanjkritik baserades i många avseenden på gamla händelser som inte längre gällde. Det andra som kan sägas är att Bagram-basen förstås utgör Obamas eget speciella GITMO-fängelse. Vilket förstås inte är fel eftersom USA behöver sådana platser så länge man är i krig mot talibanerna. Felet sitter dock i Obamas hyckleri.

Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Vänstern konfronterar Obamas dubbelmoral kring Bagram 20100522

Obama får spärra in fångar på obestämd tid på Bagram-basen 20100522

50 GITMO-fångar får spärras in på obestämd tid 20100123

Inga kommentarer: