fredag 18 juni 2010

Clinton: Obama ska stämma Arizona pg a immigrationslag

Det har diskuterats huruvida Obama-administrationen tänker dra Arizona inför domstol pg a dess nya omdebatterade immigrationslag. Hittills har ingen vetat exakt hur Obama kommer att göra, men i följande intervju förklarar Hillary Clinton att Obama bestämt sig för att stämma Arizona - vilket hittills är den tydligaste bekräftelsen på att så förmodligen kommer att ske:Arizonas republikanska guvernör Jan Brewer som legat bakom en stor del av lagens genomdrivande och som häromveckan träffade Obama i Vita Huset förklarar att de kommer att ses i domstolen, och där kommer Arizona att vinna - här intervjuas hon av Fox News där hon bland annat förklarar att Obama-administrationen helt agerar över Arizonas huvud och inte för en dialog med delstaten:Om Obama-administrationen försöker stämma Arizona pg a den här lagen, så tror jag att Obama får mycket svårt att hävda sig i gränsstaterna. I synnerhet när hans administration inte gjort speciellt mycket för att hjälpa Arizona att lösa de mycket specifika problem som där finns pg a illegal invandring, drogkarteller etc. Om så sker och Obama satsar en stor del av sitt personliga kapital på frågan, så finns förmodligen risken att det får honom att framstå ännu mer bortkopplad från det vanliga amerikanska folket än vad han nu redan (i vissas ögon gör). Immigrationsfrågan - om Obama intar en så här konfronterande approach mot delstaterna - riskerar i sådana fall att bli en mycket mer känsloladdad fråga än sjukvårdsreformen. Immigrationsfrågan är nämligen (enligt min egen ringa gissning) mer folkförankrad än sjukvårdsreformen (oavsett vilken sida man står på) är. Och risken finns att Obama - med ett sådant agerande - till slut riskerar att inte längre politiskt lyckas hålla sitt huvud över ytan (något han hittills måste sägas ha lyckats med trots att många av hans politiska beslut är impopulära).

Vi får se vad som händer. Jan Brewer framstår dock inte direkt som någon vilda-västern-sydstatsrasist från 1930-talet (en tid när rasism inte direkt var något okänt i Europa heller). Däremot börjar Obama framstå som en politiker som agerar utifrån en världsbild och en bild på USA han själv byggt upp genom att läsa historieböcker, men som stämmer betydligt mindre med den verklighet som faktiskt råder.

Se även tidigare inlägg:

Om Obamas träff med Brewer 20100604

Jan Brewer träffar Obama i Vita Huset 20100603

Inga kommentarer: