tisdag 4 november 2008

Lite kort om svensk USA-rapportering

Det klagas ibland från somliga kanter över svensk USA-rapportering: att den skulle vara vinklad till Obamas/Demokraternas fördel.

Stämmer denna kritik mot svensk media?


Enligt en nyligen släppt rapport från omvärldsanalysföretaget United minds som analyserat fyra svenska dagstidningar: Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet - så blir svaret nej. Svenska tidningar favoriserar inte Obama.

Jag har inte läst rapporten i sig - så min kritik av den skulle därför kunna vara felaktig. Det jag främst skulle vara intresserad av är under vilken tidsperiod undersökningen utförts.

Däremot har jag följt valbevakningen i två av dessa tidningar i princip dagligen sen februari - nämligen Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (Expressen och Aftonbladet har jag inte haft speciellt bra koll på - men dem har heller aldrig haft förväntningarna på att driva någon superseriös journalistisk i ämnet).

United Minds rapport uppger att Svenska Dagbladet(SVD) stod för den mest värderingsfria rapporteringen av de fyra tidningarna, medan Dagens Nyheter(DN) var den mest Obama-vänliga. I det avseendet är jag beredd att hålla med. SVD har generellt varit mer neutrala än DN. Dock anser jag att båda tidningarna stundom har brustit i sin rapportering - i synnerhet tidigare under valkampanjen. Medan de däremot efter sommaren och framåt fört en mycket mer nyanserad och sansad journalistik än innan. Låt mig dock ge några exempel härifrån bloggen där vi tidigare påpekat dålig/vinklad journalistik från DN och SVD:

Ett bra exempel på dålig journalistik från DN:s håll nämner Erik i detta inlägg från den 12 mars.

Men SVD hade också sin del av dålig USA-rapportering. Bland annat denna artikel om general Ricardo Sanchez - som målar en bild av generalen som inte kan sägas vara nyanserad. Vilket jag tar upp i detta inlägg från den 9 maj.

Det bästa exemplet på vinklad USA-rapportering i SVD skriver jag däremot om i detta inlägg från den 28 februari, där jag ger ett tydligt exempel från SVD - där man framställer opinionssiffror som visar att McCain leder - som om att det är han som kommer att få det svårt i kampen mot Obama/ev Hillary - medan vad opinionssiffrorna snarare antydde, var att det var Obama och Hillary som skulle få det svårt mot McCain.

Den tämligen partiska svenska mediarapporteringen har dock pågått längre än så - och den var tveklöst ännu tydligare i svensk medias förhållande till president Bush. Något som Erik noterade att statsvetaren Joakim Nilsson påpekade i P1 den 21/1 2008, och där påvisade hur svensk media nästan alltid framställer Republikaner som bovar och Demokrater som hjältar. Joakim Nilsson säger bland annat följande:

”Oavsett vad vi i Sverige har för politisk övertygelse måste vi förstå vår omvärld. Vi behöver inte gilla det vi ser, hör och läser – men vi måste förstå. Utan förståelse blir vi naiva och fördummade, och frågan är vad det är för slags förståelse vi får av USA när vi hör svenska mediers beskrivningar? Den som verkligen vill lära sig något om amerikansk politik gör förmodligen bäst i att inte ta del av nyhetsrapporteringar från Sverige.”


Så vem har mest rätt? United Minds som menade att tidningarna var neutrala, eller Joakim Nilsson som menade att de inte var det?

Som detta inlägg visar så tyder det mesta på att Joakim Nilsson har rätt. Däremot har i alla fall SVD och DN bättrat sig under hösten - och om undersökningen av United Minds är gjord enbart under denna tid, så kan deras slutsatser möjligen förstås utifrån det.

Att svensk media skulle ha skrivit nyanserat och neutralt om George W. Bushs presidentperiod är dock skrattretande. Jag har följt Bushs karriär aktivt sen han blev president 2001 - och även följt svensk nyhetsrapportering om honom, som i princip aldrig rapporterat saker och ting ur Bushs perspektiv. Den rapporteringen har också skapat den nästan allenarådande Bushkritik som råder i Sverige.

En bekant till mig som kör taxi, skjutsade häromdagen två personer från Sveriges Radio som han frågade varför de rapporterar så negativt/partiskt om Bush och aldrig nämner något bra han gjort - varpå han fick svaret: "Har han [Bush] någonsin gjort något bra?"

Att två representanter för svensk statsradio säger en sådan sak, säger trots allt ganska mycket. Därför håller jag med Joakim Nilsson, den (åtminstone den utan förkunskaper) som "verkligen vill lära sig något om amerikansk politik gör förmodligen bäst i att inte ta del av nyhetsrapporteringar från Sverige."

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket intressant och sätter fingret på vad jag tänkt och trott under lång tid. Jag skulle emellertid vilja backa bandet tillbaka så långt som tiden för Nixon. Där någonstans (Watergate?) blev Republikanerna för alltid bovar och, omvänt - Demokraterna för alltid placerade i hjälterollen./gustaf horn

Ronie Berggren sa...

Mycket möjligt att så var fallet; hur svensk media rapporterade om USA under 1970 och 80-talet vet jag dock inte speciellt mycket om.