lördag 8 november 2008

Så vann Obama

Det är alltid intressant att ta del av Karl Roves politiska analyser. Hur kom det sig att Obama vann presidentvalet? Rove menar att det berodde på flera orsaker; tur och tillfälliga omständigheter, inte minst den ekonomiska krisen som inte hade kunnat komma lägligare för Obama, ett framgångsrikt budskap med betoning på förändring och gränsöverskridande samarbete, allt i kombination med en stor framtidstro (framtidstro har för övrigt alltid, eller åtminstone i modern tid, varit ett viktigt inslag i amerikansk politik; betänk t ex Reagans vision om "a shining city on a hill") och en väl genomförd kampanj där man lyckats registrera många nya väljare.På något sätt lyckades Obama ställa sig över sakfrågorna. Detta blir speciellt tydligt med tanke på att det finns goda skäl att anta att det amerikanska folkets politiska preferenser inte genomgått någon grundläggande ideologisk förändring. Rove skriver:


It is a tribute to his skills that Mr. Obama, the most liberal member of the U.S. Senate, won in a country that remains center-right. Most pre-election polls and the wiggly exits indicate America remains ideologically stable, with 34% of voters saying they are conservative -- unchanged from 2004. Moderates went to 44% from 45% of the electorate, while liberals went to 22% from 21%.


Detta torde Obama har varit medveten om emedan han i valkampanjen tonade ned betoningen av ett snabbt tillbakadragande av trupperna från Irak, som tidigare varit så viktigt för Obama, betoningen av hotet om militära invasioner i Pakistan i syfte att krossa islamistiska miliser och talet om "a tax cut for 95% of Americans". Men Rove påpekar att en av Obamas största utmaningar som president blir att göra väljarna nöjda:

Many Americans were drawn to Mr. Obama because they saw in him what they wanted to see. He became a large vessel into which voters placed their hopes. This can lead to disappointment and regret. What of the woman who, in the closing days of the campaign, rejoiced that Mr. Obama would pay for her gas and take care of her mortgage, tasks that no president can shoulder?


För mig symboliserar Obama i mångt och mycket en attityd snarare än politiska åsikter. Begreppet förändring har varit central och framgångsrik för Obama-kampanjen, och anledningen därtill tror jag i mångt och mycket ligger i det Rove skriver, nämligen att väljarna kunde fylla begreppet förändring just med den typ av förändring som var och en önskade sig. I januari när president Obama väl skall genomföra sin politik får vi alla erfara vilken typ av förändring Obama avser. Det blir en utmaning för Obama att genomföra sin politik utan att den uppfattas avvika alltför mycket från vad väljarna har förväntat sig. En nyckelstrategi tror jag blir att få landet att känna sig enat igen. Men jag tror att det blir svårt att förena de åsikter som hyses av den framväxande sekulariserade vänsterfalangen inom det demokratiska partiet, som inte längre är obetydlig, med dem som omhuldas av den betydligt mera traditionella delen av befolkningen som fortfarande utgör majoriteten i stora delar av landet.


This should be an interesting few years. Let every American hope for the success of the new president and the country we all love. (Karl Rove)

Artikeln i sin helhet: How the President-Elect Did It

Inga kommentarer: