tisdag 11 november 2008

Var det rekordmånga som röstade i presidentvalet?

Vem minns inte de lyriska reportarnas påståenden om att detta val kommer att innebära ett nytt rekord i antalet röstande? Det fanns måhända goda skäl att anta att ett rekordstort antal röstade, vilket även en del republikaner förutspådde, och visst var det många som röstade! Därtill kommer jag också ihåg att någon expert var mera måttfull i sin bedömning och sade att det i varje val finns reportrar som hävdar att just det aktuella valet kommer att erfara ett rekord i antalet röstande.

Enligt en analys gjord av Curtis Gans vid American University innebar årets presidentval blott en marginell ökning jämfört med valet 2004. Gans beräknar att mellan 126.5 och 128.5 miljoner röstade i år, jämfört med 122.3 miljoner för fyra år sedan. Men eftersom de röstberättigade ökat med ca 6.5 miljoner så uppskattar Gans att mellan 60.7 % och 61.7 % röstade i år jämfört med 60.6 % 2004. Ingen enorm skillnad med andra ord. I valet 2004 så ökade antalet röstande med sex procentenheter jämfört med valet 2000.

"The Democratic increase struck some analysts as modest, considering the party’s immense get-out-the-vote operation, strong anti-Bush sentiment and Obama's popularity".

Afro-amerikanernas andel av röstantalet har dock beräknats öka i år - enligt exit polls utgjorde afro-amerikanerna 13 % av valmanskåren, en ökning med två procentenheter jämfört med 2004. Därtill beräknas fler unga än normalt ha röstat i detta val. Det är också värt att påpeka att de officiella siffrorna ännu inte har delgivits.

Artikeln i sin helhet. Se också: Unga och minoriteter gav Obama segern

Inga kommentarer: