fredag 7 november 2008

McCains otroliga insats

Valet är över, och Barack Obama har vunnit. Så mycket står tydligt klart. Han vann dessutom med hela 364 mot McCains blott 162 elektorsröster. Nationellt vann Obama 64,9 miljoner röster mot McCains 57 miljoner röster - en skillnad på nästan 8 miljoner.

Var det en överlägsen seger?


Ser man till antal elektorsröster var Obamas seger överlägsen. Ser man till det nationella röstantalet var segern tydlig. Man kan sätta siffrorna i jämförelse med President Bush som 2004 vann över John Kerry med 62 miljoner mot Kerrys 59 miljoner röster. Dvs en skillnad på 3 miljoner. Obamas seger var således tveklöst en stor seger.

Vad som dock bör hållas i akt är att Demokraterna med dess kandidat Barack Obama - detta år hade all vind i seglen, medan John McCain ända från början hade alla förutsättningar mot sig. År 2004 var den amerikanska opinionen ganska jämn - det fanns ett enormt krigsmotstånd på gräsrotsnivå, och Bushs seger var allt annat än förvissad - men den andra halvan av den amerikanska befolkningen stödde honom dock, och han vann därför med 3 miljoner röster.

Detta år var den Republikanske presidentens siffor bottenlåga, under 30%. Obama hade ett ekonomiskt övertag som McCain inte hade någon tillnärmelsevis chans att matcha, och därtill följde en ekonomisk kris som helt spelade Obama i händerna. Sett ur det perspektivet skulle det varit konstigt om Obamas seger inte varit överlägsen. Vilket den som konstaterats i många avseenden också var. Men i ett avseende var den det inte - nämligen i röstbalansen i de mycket viktiga nyckelstaterna:

Ta dessa siffror i akt:

I Indiana med sina 11 elektorsröster, vann Obama med 49,9% mot McCains 49%.

I North Carolina med sina 15 elektorsröster vann Obama med 49,9 mot McCains 49,5%.

I Florida med sina 27 elektorsröster vann Obama med 50.9% mot McCains 48,4%.

I Virgina med sina 13 elektorsröster vann Obama med 52,3 mot McCains 46,8%.

Och i Ohio med sina 20 elektorsörster vann Obama med 51 mot McCains 47%.

Dessa siffror visar att ingen kandidat kunde veta vem som skulle vinna delstaterna ifråga. Med bara en aning andra omständigheter hade vågen lika gärna kunnat tippa åt det andra hållet. Om McCain vunnit de där delstaterna hade han fortfarande inte vunnit presidentvalet, men resultatet skulle ha blivit 278 elektorsröster för Obama och 248 för McCain. Sätt det resultatet i jämförelse med Bushs seger över Kerry 2004, när Bush vann med 286 elektorsröster mot Kerrys 251. Vid ett sådant resultat skulle alltså skillnaderna i jämförelse med Kerrys förlust för fyra år sedan, inte ha varit särskilt stora. Med det, och det Demokratiska partiets enorma övertag inför detta val i åtanke - gjorde McCain trots sin förlust, en otrolig insats.

Det amerikanska samhället har fram till detta val beskrivits som ett mitten-höger-samhälle. Det övergripande valresultatet ger till det yttre måhända inte en sådan bild - men om man granskar siffrorna lite mer noggrant och också tar Demokraternas enorma övertag i akt detta val - så framstår det, att trots den Demokratiska vänsterfalangens seger detta val, så är det amerikanska samhället under ytan förmodligen fortfarande ett mitten-högersamhälle - vilket förmodligen hade visat sig också i valresultatet om Republikanerna haft bara lite mer gynnsamma omständigheter. Sen återstår förstås att se om det kommer att förändras de närmaste fyra åren.

1 kommentar:

Erik sa...

Intressant perspektiv. Betänk situationen efter republikanerna konvent - då ledde McCain-Palin!

Å andra sidan finns det skäl att anta att det var berusningen efter ett lyckat konvent som skulle komma att avta över tid även utan finanskrisen; vilket även opinionen tydde på precis innan krisen. Men med hur mycket den hade avtagit får vi aldrig veta.

Ingen annan republikan än McCain hade kunnat matcha Obama detta val!