onsdag 12 november 2008

Den bortglömda valstriden i Minnesota


Senatorsvalet i Minnesota har givetvis hamnat i skuggan av presidentvalet. Den 4 november valdes som bekant dock inte bara president utan även ett antal kongressmän och senatorer. Resultatet blev precis som de flesta hade förväntat, att Demokraterna utöver att kröna sin nya maktposition med president Obama - också stärkte sina positioner i såväl Representanthuset som Senaten.

I Minnesota är senatorvalet dock ännu inte avgjort. Där har sedan valdagen den 4 november en jämn senatorskamp pågått mellan den Republikanske kandidaten Norm Coleman och Demokraternas kandidat Al Franken (tidigare känd som komiker, som bland annat drev väldigt mycket med Bush, och bl a har en av sina anti-Bush böcker utgiven på svenska av Brutus Östlings bokförlag Symposion).

Orsaken till den utdragna kampen beror på att valet mellan Coleman och Franken (Coleman till vänster och Franken till höger i bilden ovan) är mycket jämnt och rösterna därför fått räknas i detalj. Associated Press utropade först seger till Coleman, för att sedan dra tillbaka sitt utnämnande. Rösträkningen visade sig bli jämnare än någon kunde tro, och Coleman ledde efter valet med enbart 726 röster vilket rörde sig om så få antal röster att de fallar inom ramen för delstatens föreskrivande om röstomräkning i de fall segern rör sig om mindre än en halv procent av rösterna. Coleman förklarade sig dock själv under onsdagsmorgonen efter valet som vinnare, och uppmanade Franken att ge upp sin rättighet till omröstning eftersom det bara skulle kosta skattepengar och förmodligen inte förändra något alls. Något Franken dock inte var villig till. Något som kanske inte är så konstigt med tanke på att de båda kandidaterna tillsammans spenderat 40 miljoner dollar på sina kampanjer. Efter att fler valdetaljer inkommit har det dock visat sig att Coleman leder med bara 206 röster, och en röstomräkning kommer därför att göras, med sin början den 18 november - en omräkning som förmodligen kommer att pågå långt in i december. Skulle omräkningen inte komma fram till något acceptabelt resultat, så kan beslutet istället fattas av den Federala Senaten - vilket med en Demokratisk majoritet förmodligen kommer att ge Al Franken segern.

Valet i Minnesota påminner förstås om presidentvalet 2000 när George Bush efter en lång process vann Flordias elektorsröster och därmed besegrade Al Gore med nöd och näppe. Och precis som i Florida 2000 så får vi vänta innan vi vet vem av senatorskandidaterna i Minnesota som utgår som vinnare.

Inga kommentarer: