måndag 15 december 2008

Bobby Jindal porträtteras i NewsweekLouisianas guvernör Bobby Jindal porträtteras i följande reportage i kommande nummer av Newsweek i samband med hans besök i en Baptistkyrka i Iowa.

Jindal förnekar själv att han är ute för att promota sig som presidentkandidat 2012. Många ser honom dock redan som en blivande Ronald Reagan - eller som GOP:s egen version av Obama; en man med invandrarbakgrund (hans föräldrar var indier som emigrerade till USA), som konverterat till kristendom, som har ett skarpt intellekt, en rejäl utbildning, en tydlig politisk målmedvetenhet och ett lustigt klingande utländskt efternamn.

Under höstens valkampanj visade McCain ett intresse för att få Jindal som sin running-mate, men Jindals eget intresse låg inte i något annat än att fortsätta vara guvernör för Louisiana. John McCains chefsstrateg Steve Schmidt fäller dock ett berömmande omdöme om Jindal och säger:

"the question is not whether he'll be president, but when he'll be president—because he will be elected someday."

Jag instämmer. När? 2012? Knappast. 2016? Kanske. Tiden får utvisa. Men till skillnad från de flesta duktiga politiker har den blott 37-årige Bobby Jindal faktiskt tiden framför sig. Och med honom också det Republikanska partiet.

Inga kommentarer: