söndag 14 december 2008

Vapenförsäljningen skjuter i höjden

Trots ekonomisk kris så skjuter vapenförsäljningen i USA i höjden. Orsaken är dock inte julhandeln utan att många amerikaner är rädda för att Obama ska återinföra Bill Clintons förbud mot försäljning av privata militäreldvapen (assault weapons). Bill Clinton införde ett federalt förbud mot försäljning av dessa 1994 (The Federal Assault Weapons Ban (AWB)- när förbudet gick ut 2004 så lät Bush helt enkelt bli att förnya det.

Nu fruktar dock alltså amerikanska vapenägare att Obama ska återinföra förbudet, och den bakgrundscheck mot kriminalregistret som måste göras innan man får köpa sådana vapen har gått upp med 49% efter att Obama vann valet. Rädslan är så stor att Obama fick adressera ämnet i förra veckans presskonferens där han sa:

"I believe in common-sense gun safety laws and I believe in the Second Amendment," Obama said. "And so lawful gun owners have nothing to fear. I said that throughout the campaign. I haven't indicated anything different during the transition. I think people can take me at my word."

National Rifle Association litar dock inte på honom, och menar att man bara behöver ta en titt på hur han röstade som delstatssenator i Illinois för att förstå att det inte är alltför långsökt att som vapenägare hysa misstänksamhet mot honom.

Under höstens valkampanj blev Sarah Palin snabbt en favorit hos amerikanska vapenägare - med sitt livstidmedlemskap i NRA. Något som kan ställas i motsats till Obamas uttalande under primärvalet i Pennsylvania där Obama förklarade att många där höll fast vid "vapen och religion" på ett negativt sätt.

Huruvida Obama kommer att försöka återinföra ett nationellt förbud mot försäljning av assault weapons eller ej, återstår att se. Förmodligen har han hur som helst - om han nu mot sina egna ord ändå skulle vilja det - andra frågor av betydligt högre prioriteringsvärde att ta itu med. De olika delstaterna har dock rätt att själv fatta helt egna lagar oberoende av varandra, gällande vapnen ifråga.

Rätten för amerikanska medborgare att äga vapen försäkras av det andra konstitutionstillägget - vars tolkningsinnebörd dock debatteras livligt i USA. I Sverige har vi generellt en mycket skeptisk hållning till amerikanarnas vapenfetischism. För dem som är intresserade är här ett äldre inlägg där Louisianas guvernör Bobby Jindal talar inför National Rifle Association utifrån en aspekt som sällan lyfts fram i svensk media. (Och för dem som, likt mig själv en gång i världen, fått sitt första intryck av NRA utifrån Michael Moores film "Bowling for Columbine" rekommenderas del 2 av min artikelserie Michael Moores propaganda).

Inga kommentarer: