tisdag 23 december 2008

Bush benådar israelisk hjälte

President Bush lät idag benåda 19 ytterligare dömda brottslingar - däribland juden Charles Winters, som i Israel räknas som en hjälte för sina insatser för den israeliska statsbildningen efter andra världskriget. Winters, som var i flygbranschen, lät då köpa upp fd militära lastflygplan vilka han kom att använda för att hjälpa sina judiska vänner som verkade för att etablera en judisk stat i Palestina. Winters lät med sina plan hämta vapen som sedan flögs till Palestina. Det var dock ett brott mot USA:s neutralitetsakt - som gick ut på att ekonomisk assistans och vapen inte skickades till parter i utländska konflikter där USA ännu inte tagit ställning - vilket ledde till att Winters fick betala 5 000 dollar i böter och avtjäna ett 18 månaders fängelsestraff.

Reginald Brown, en advokat som verkade för att få Winters namn upprättat, kommenterade och sa att Bushs benådning "rights a historical wrong and honors Charlie's belief that the creation of the Jewish state was a moral imperative of his time. ... Charlie Winters helped shape human history for the better."

Regissören Steven Spielberg hade också vädjat för Winters upprättelse och skrivit ett brev till president Bush som löd som följande:

"There are probably many unsung heroes of America and of Israel, but Charlie Winters is surely one of them,.. While a pardon cannot make Charlie Winters whole, and regrettably he did not live to see it, it would be a fitting tribute to his memory and a great blessing to his family if this pardon is granted."


Winters dog 1984 - men får i och med Bushs benådning nu i efterhand sitt namn upprättat.

Inga kommentarer: