torsdag 18 december 2008

Obama försvarar valet av Warren

Obama försvarade i ett tal valet av Rick Warren som böneförättare vid Obamas invigningsceremoni den 20 januari. Han förklarade dock att han själv varit och kommer att vara en president som förespråkar jämnlikhet också för homosexuella amerikaner. Däremot ansåg han att det är viktigt att amerikaner kommer samman trots olika ståndpunkter i somliga sociala frågor. Han hänvisade till när han själv bjöds in till Warrens kyrka trots att hans egna åsikter i sociala frågor som abort och homosexuella äktenskap skilde sig från Warrens. Trots det fick han en möjlighet att tala - och den dialogen är vad hans egen kampanj hela tiden handlat om, att även om man inte är överens i alla enskilda frågor så ska en atomsfär finnas där man kan acceptera att man har olika åsikter och enas kring de saker som alla amerikaner har gemensamt.

Se även tidigare blogginlägg: Debatt om Rick Warrens invigningsbön

Inga kommentarer: