fredag 19 december 2008

Bush presenterar hjälpen till bilindustrin

President Bush lade idag fram regeringens hjälppaket till bilindustrin. 13,4 miljarder dollar ska tas från 700-miljarder paketet som Kongressen godkände för att hjälpa finansinstituten tidigare i höst. Dessa 13,4 miljarder ska sen ges som ett lån till bilindustrin för att de ska klara sig i ytterligare tre månader - under vilken tid de ska kunna omstrukturera sin verksamhet på ett sätt som gör att de kan fortsätta långsiktigt. Under normala omständigheter, förklarade Bush, så hade han inte hjälp bilindustrin på detta sätt. I den rådande ekonomiska krisen behövs dock denna åtgärd och han vill inte att kommande president ska behöva ta itu med en raserad bilindustri det första han gör. Krav kommer dock att ställas, både på företagsledning och fackföreningar inför detta lån. Los Angeles Times listar här några av kraven:

* Firms must reduce debts by two-thirds via a debt for equity exchange.

* Firms must eliminate their "jobs bank," which continues to pay idled workers.

* Firms must implement new work rules and wages by the end of 2009.

* Firms must provide warrants for non-voting stock.

* Firms must accept limits on executive compensation and eliminate perks such as corporate jets.

* Debt owed to the government would be senior to other debts.

* Firms must allow the government to examine their books and records.

* Firms must report and the government has the power to block any transactions larger than $100 million.

* Firms must comply with applicable federal fuel-efficiency admissions requirements.

* Firms must not issue new dividends while they owe government debt.

En person från regeringen kommer också att bli "bil-tsar" - och överse bilindustrins verksamhet. Till dess Obama tillträder kommer finansminister Henry Paulson göra detta - men Bush är öppen för att i samspråk med Obama också kunna utse någon annan till den positionen redan nu.Se även DN SVD Aftonbladet

Inga kommentarer: