fredag 19 december 2008

Bush och 9/11 i en värld av konspirationer

Dagen efter terrorattacken den elfte september 2001 – dök ett email ner i min mailbox från den vita amerikanska separatiströrelsen National Alliance vars nyhetsbrev jag då prenumererade på. I mailet var en bild av de rasande tvillingtornen i New York och en text som förklarade att det hela hade hänt därför att USA villkorslöst stött judarna. Genom att agera för Israel hade USA skaffat sig många fiender i mellanöstern. Om amerikanarna ville undvika fler sådana händelser och på så vis avväpna muslimernas argument till attacken, så skulle man sluta stödja den judiska staten. Flyern fortsatte sedan: The jewish cause is not America´s cause.

Det var en teori där i detta fall den antisemitiska rasistgruppen tolkade in terrorattacken helt utifrån sin egen världsbild, och därefter använde den egna tolkningen av händelsen i sina egna propagandasyften.

National Alliance var dock inte ensamma med att göra detta. Efter hand skulle otaliga teorier om vem och vilka – och varför attacken utfördes, komma i omlopp. I muslimvärlden menade somliga att judarna låg bakom attacken. Och en anledning till denna teori som snabbt vann spridning var att 4 000 judar som jobbade i WTC lät bli att gå till jobbet just den 11 september. En teori som den 12 september kablades ut av Hezbollas TV kanal al-Manar.

I ett tal inför FN den 11 november gick Bush emot dessa teorier och sa:

We must speak the truth about terror. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th; malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists, themselves, away from the guilty.


Teorierna var dock seglivade. När jag kampanjade för Bush 2004 träffade jag en (förmodligen) palestinsk kvinna utanför Vita Huset som på allvar menade att Bush styrdes av Ariel Sharon och att judarna styrde världen.

Teorier om judar må ha gått hem i muslimvärlden – däremot är sådana teorier högst politiskt inkorrekta i väst, och dessa fick heller inget större insteg i USA bortsett från somliga högerextrema kretsar.

I västvärlden uppstod istället en annan konspirationsteori: att USA:s regering eller en ”skuggregering” skulle ha legat bakom attacken – för att på så vis kunna rättfärdiga de påföljande invasionerna och därigenom driva igenom en ”neokonservativ” agenda (ett konspiratoriskt laddat begrepp i kretsarna ifråga). Dessa teorier vann snabbt spridning över hela västvärlden – och på Internet spred sig teorierna explosionsartat genom hemsidor och fildelningsprogram som spred propaganda i form av texter och hemmasnickrade dokumentärfilmer som förklarade teorierna – filmer som te x den populära filmen ”Loose Change” - gjord av ett gäng ungdomar i norra New York, som i maj 2006 hade 10 miljoner tittare på Google video. En annan av de mer kända förespråkarna till dessa teorier som använde Internet flitigt för att sprida sitt budskap var exempelvis konspirationsteoretikern Alex Jones.

Teorierna kunde se olika ut – men generaliserat så menade man att någon form av skuggregering hade samordnat attacken – ledarna för denna hemliga regering tillhörde, menade många, det ”militärindustriella komplexet” som Dwight Eisenhower varnat för innan han avgick som president 1961. Vissa menade också att Bush ledde denna hemliga regering – andra menade att Bush styrdes av andra människor som ledde det hela (Bush som allmänt betraktades som smått korkad, ansågs nämligen vara för dum för att kunna leda något så komplext på egen hand – och det menade man, skulle i så fall ha varit det främsta argumentet mot teorin). Skuggregeringen (med eller utan Bush) – avsåg dock att genom ”terroristattacken” skapa en ”ny världsordning” – ett uttryck man precis som det ”militärindustriella komplexet” hämtat från en tidigare president (George H W. Bush använde orden för att beskriva tiden efter Kalla Kriget) men gett en helt egen innebörd. Denna skuggregering knöt vissa sedan i sin tur till äldre konspirationsteorier om frimurarorden, det hemliga sällskapet Illuminati från upplysningstidens gryning och mer moderna ”hemliga sällskap” så som Bilderbergersällskapet, och även amerikanska institut som Council on Foreign Relations. Somliga högerkristna grupper (som te x Pat Robertson) menade också att allt var en del i förberedandet för Antikrists kommande världsherravälde som bibeln beskriver ska inträffa innan Kristi återkomst.

Fanns det då några bevis för dessa teorier?


De konspirationstroende menade själva att bevisen fanns överallt – men att regeringen samtidigt gjorde allt för att dölja eller undanhålla bevisen. Några exempel:

- Konspirationsteoretikerna menade te x att WTC tornen i New York rasade på ett sätt som visade att det fanns bomber inne i tornen – de kunde inte falla rakt till marken genom att ett flygplan flög in i sidan av tornet.

- Konspirationsteoretikerna menade också att USA:s luftförsvar NORAD medvetet undvek att genskjuta de kapade planen.

- En annan teori var att Försvarshögkvarteret Pentagon i själva verket träffades av en missil – inte av ett flygplan

- Man menade också att Flight 93 inte störtade till marken pg a att besättningen gjort motstånd mot kaparna, utan pg a USA:s regering själva sköt ner planet efter att ha fyllt det med folk som ”visste för mycket”.


Dessa teorier belade man sedan genom att framhålla olika fakta och genom Internet vann dessa teorier alltså stor spridning – och en undersökning skulle senare komma att visa att så många som ¼ av amerikanerna trodde på någon variant av dessa teorier. Något som också drivs med i ett avsnitt av den satiriska tv-serien South Park – där Eric i ett avsnitt är övertygad om att Bush och regeringen ligger bakom 9 11. Jag bevistade själv en föreläsning vid Umeå Universitet kring 2003 där en av föreläsarna från Utrikespolitiska institutet berättade hur han träffat ledaren för det ryska kommunistpartiet – som då uttryckt att han trodde att den amerikanska regeringen själva låg bakom terroristattentatet.

Dessa konspirationsteorier finns fortfarande – men uppmärksammas inte längre i samma utsträckning som för några år sedan. För några år sedan så kulminerade dock teorierna – och den amerikanska regeringen försökte också bemöta dem. Det gjorde även andra organisationer – och jag läste vid den tidpunkten Popular Mechanics bok ”Debunking 9/11 Myths” från 2006 av David Dunbar och Brad Reagan – som tar upp konspirationsteoretikernas argument och granskar deras fakta i sömmarna för att sedan bemöta dessa. En bok väl värd att rekommenderas för dem som är intresserade av ämnet. Förordet till boken är skrivet av ingen mindre än John McCain som där skriver:

”No American living today will forget what happend on September 11, 2001 … But though the evidence for Al Qaeda´s central role in the 9/11 attacks is overwhelming, many have found the facts unsatisfying…

We would like to think there was something more at work on September 11 – something hidden, more sophisticated, something as grand as the lives so easily destroyed. Those unsatisfied with ordinary truth of the attacks have concocted stories more fanciful, more conspriatorial than the events as we know them…

This conspiracy mongering is no small phenomenon. Any Internet search will turn up thousands of explanations for the events of September 11. These theories come in nearly infinite variety, but all reach essentially the same conclusion: that the U.S. government, or some shadowy group that controls it, organized the attacks as part of a master plan for global domination…

Blaming some conspiracy within our government for the horrific attacks of September 11 mars the memories of all those lost on that day. There were errors and missteps in our government´s response, to be sure, but the performance of our public servants was on the whole heroic, not destructive…

Any explanation for the tragedy of 9/11 must start and end with the facts… the conspiracy theorists… ignore the methods of science, the protocols of investigation, and the dictates of logic. The conspiracy theorists chase any bit of information, no matter how flimsy, and use it to fit their preordained conclusions… We cannot let these tales go unanswered. The 9/11 conspiracy movement exploits the public´s anger and sadness. … The conspiracy theories are a distraction from the proper lessons of 9/11, from what is truly important to this country.


Konspirationskulturen var, precis som McCain förklarar, stor - och tog sig uttryck inte bara genom hemsidor och pseudo-dokumentärer, utan också genom populärkulturen i form av musik. Musiker kritiska till USA och till Bushadminstrationen specifikt – har det sedan länge funnits gott om, som exempelivs Dixie Chicks tidiga kritik av president Bush där ledsångerskan Natalie Maines i en konsert i London 2003 sa: "Just so you know, we're ashamed the president of the United States is from Texas." Ett uttalande hon dock senare bad om ursäkt för.

Och i Bright Eyes sång ”When the President talks to God” – med anspelning på Bushs gudstro går texten i de två sista verserna:

When the president talks to God
Do they drink near beer and go play golf
While they pick which countries to invade
Which Muslim souls still can be saved?
I guess god just calls a spade a spade
When the president talks to God

When the president talks to God
Does he ever think that maybe he's not?
That that voice is just inside his head
When he kneels next to the presidential bed
Does he ever smell his own bullshit
When the president talks to God?

I doubt it


Majoriteten av artister var dock kritiska utifrån ett inom-amerikanskt perspektiv. De var kritiska till Bush och möjligtvis till USA under Bushs ledning – men de var inte kritiska till USA som sådant. Det gäller även filmskapare som te x Michael Moore - som visserligen befinner sig på den amerikanska vänsterkanten, men likväl inte förkastar hela det amerikanska samhällsbygget. Undantag fanns dock förstås även här – som te x Rage Against the Machine som kritiserar USA utifrån en marxistisk utgångspunkt som en kapitalistisk – imperialistisk världsmakt.

Ett av de band som dock direkt återspeglar konspirationsföreställningarna – och också gör det på ett genomgripande och mycket skickligt sätt, är rapartisten Immortal Technique – eller Felipe Coronel som är hans riktiga namn. Denna 30-åring (f 1978) skriver avancerade texter som tar sin utgångspunkt i ett djupt anti-amerikanskt perspektiv där världshändelser och storpolitik helt förklaras utifrån ett konspiratoriskt perspektiv.

I låten ”Bin Laden” som släpptes innan valet 2004, antyder Immortal Technique (som gjort låten tillsammans med Mos Def och senare även tillsammans med Eminem – som också i sina låtar visat sitt missnöje med Bush) att det var just Bush som låg bakom attacken den elfte september. Ett stycke av låten går som följande:

"Bin Laden didn't blow up the projects
(It was you nigga, it was you)
Bush knocked down the towers!
(It was you nigga, it was you motherfucker)
Bush knocked down the towers!
(It was you W, it was you)
I said Bush knocked down the towers…
It was you W, it was you…"

Här är en version av låten med bland annat Eminem och Mos Def:


I låten “The Cause of Death” som är rejält genomarbetad - lyder texten så här:

I see the world for what it is, beyond the white and the black
The way the government downplays historical facts…

My words'll expose George Bush and Bin Laden
As two separate parts of the same seven headed dragon
And you can't fathom the truth, so you don't hear me
You think illuminati's just a fuckin conspiracy theory?


I ett stycke senare fortsätter texten och antyder då att 9/11 inte var vad det verkade vara:

I was watching the Towers, and though I wasn't the closest
I saw them crumble to the Earth like they was full of explosives

… They dubbed a tape of Osama, and they said it was proof
"Jealous of our freedom," I can't believe you bought that excuse
Rockin a motherfucking flag don't make you a hero
Word to Ground Zero
The Devil crept into Heaven, God overslept on the 7th
The New World Order was born on September 11


Här använder Immortal Technique alltså en term direkt hämtad från konspirationsteoreitkernas värld. I nästa stycke fortsätter han dock och förklarar där att det emellertid inte var Bush personligen som låg bakom attacken:

And just so Conservatives don't take it to heart
I don't think Bush did it, 'cuz he isn't that smart
He's just a stupid puppet taking orders on his cell phone
From the same people that sabotaged Senator Wellstone


De verkliga skurkarna är istället människorna “bakom Bush” – det militärindustriella komplexet som Immortal Technique beskriver på följande sätt:

The military industry got it poppin' and lockin'
Looking for a way to justify the Wolfowitz Doctrine
And as a matter of fact, Rumsfeld, now that I think back
Without 9/11, you couldn't have a war in Iraq
Or a Defense budget of world conquest proportions
Kill freedom of speech and revoke the right to abortions
Tax cut extortion, a blessing to the wealthy and wicked
But you still have to answer to the Armageddon you scripted
And Dick Cheney, you fuckin leech, tell them your plans
About building your pipelines through Afghanistan
And how Israeli troops trained the Taliban in Pakistan
You might have some house niggaz fooled, but I understand
Colonialism is sponsored by corporations
That's why Halliburton gets paid to rebuild nations
Tell me the truth, I don't scare into paralysis
I know the CIA saw Bin Laden on dialysis
In '98 when he was Top Ten for the FBI
Government ties is really why the Government lies
Read it yourself instead of asking the Government why
'Cuz then the Cause of Death will cause the propaganda to die..


Här är den låten med tillhörande text:


De riktiga ondingarna är alltså enligt sången Bushs ministrar, snarare än Bush själv. Jag har studerat konspirationsteorier i ca tio år – och precis som fantasiböcker och filmer så är många av dem väldigt spännande (det är ungefär så jag läser och bedömer konspirationsteorier). De är dock mer eller mindre bra. Immortal Techniques teorier är bra teorier – bra på så vis att han med sin musik bygger upp en hel värld – visserligen en helt konspiratorisk och mycket osann sådan – men likväl en logisk sådan utifrån sina egna premisser. Vilket också gör hans musik mer kraftfull än många andra artister som försöker närma sig samma tema. Något som förmodligen också är en orsak till lockelse för många unga som gärna tar till sig enkla och radikala svar på vad som i verkligheten är svåra och komplexa frågor.

På senare år har uppmärksamheten kring alla dessa 9/11-teorier dock minskat. Det kan bero på olika orsaker – som te x att det nu finns många detaljgranskningar av dessa teorier (som te x den omnämnda boken ovan) – men en annan av orsakerna kan vara att de i många avseenden jagats ikapp av verkligheten. Något som Immortal Techniques text ovan illustrerar ganska bra. I texten skildrar han hur männen ”bakom Bush” konspirerar om världsherravälde – och anspelar t o m på bibliska bilder som odjuret från Uppenbarelseboken. Historiens gång visar dock att människor som i konspirationsteoretikernas föreställningar var nyckelpersoner – har gått ganska snopna öden till mötes:

Donald Rumsfeld, som många anser vara en av hjärnorna i den neokonservativa världsordningen, fick till slut inte fick styra något alls – när Bush helt enkelt gav honom sparken 2006 (Ett taskigt slut för samordnaren av en ny världsordning.) – inte heller finns Paul Wolfowitz kvar i leken – som också målas upp som en av de neokonservativa ondingarna. Faktum är att den enda kvarvarande i den ursprungliga Bushadministrationen är vice-president Dick Cheney (han utgör ju dock, enligt Hillary Clintons ord, ett eget departement i sig själv – så låt gå, det kanske räcker med honom för att tro på allsmäktiga superondingar).

Det samma skulle förmodligen kunna sägas om John McCain. I konspirationsteoretikernas värld torde väl John McCain som bemödar sig med att i en bok bemöta teorierna vara en del av det ”onda etablissemanget” (John McCain i egenskap av krigshjälte och en generationer lång militärfamilj torde passa utmärkt som skuggledare för det militärindustriella komplexet). Men precis som det ter sig tämligen konstigt att de onda konspiratörerna inte ens lyckas behålla sina jobb – så ter det sig i sådana fall förstås också aningen besynnerligt att McCain, som konspirerar ihop en ny världsordning, inte ens kan konspirera ihop en enkel valseger.

Historien visar alltså att verkligheten således inte bara hann ikapp, utan också hann om konspirationsteorin ifråga.

Syftet med denna artikel är av den anledningen inte att i detalj gå in på eller bemöta konspirationsterorierna kring 9 11 (eftersom det för tillfället inte längre känns lika aktuellt som förr). Att bemöta dessa teorier är dock givetvis helt nödvändigt när de blivit stora och populära i omfattning, så som de då var – och att John McCain i egenskap av en etablerad politiker tog sig an ett ämne som detta förtjänar han all heder för – då politiker vanligtvis tenderar att ignorera istället för att konfrontera pyrande problem som hotar att eliminera hela grundläggande ideologiska samhällsstrukturer – men däremot sällan hotar politiska frågor här och nu.

Det kan skrivas mycket mer om detta ämne. Men jag nöjer mig med denna introduktion, för den här gången.


Se även tidigare blogginlägg: Välgjord anti-Bush låt 2008-08-03

Inga kommentarer: